Read More Read More

PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRNÍHO STUDIA

 1. POPRVÉ V SOLÁRNÍM STUDIU
 2. BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
 3. OVLÁDÁNÍ SOLÁRNÍCH LŮŽEK A SOLÁRNÍCH SPRCH
 4. HYGIENA
 5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

 1. POPRVÉ V SOLÁRNÍM STUDIU
 • Jste-li v solárním studiu poprvé, oznamte to obsluze. Obsluha Vám dá veškeré potřebné informace. Neostýchejte se zeptat na cokoli, obsluha studia je odborně proškolena a je tu pro Vás.

 

 1. BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
 • Požádejte obsluhu, aby Vás seznámila s typy solárií a doporučenými opalovacími časy s ohledem na typ Vaší pleti. Pokud budete potřebovat jakoukoli informaci ohledně opalování, obraťte se s důvěrou na obsluhu.
 • Nechte si doporučit vhodný opalovací krém s ohledem na typ Vaší pleti – pokožku je před i po opalování vhodné hydratovat. Kosmetika pro opalování na slunci je pro opalování v soláriu nevhodná.
 • Před opalováním se odličte – lépe se opálíte.
 • Používáte-li dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, před opalováním je odložte.
 • Při opalování vždy používejte ochranné brýle, jsou k dispozici v každé kabince. Můžete si u obsluhy zakoupit brýle vlastní – z hygienických důvodů doporučujeme.
 • Používáte antibiotika? Pokud ano, odložte návštěvu solária. Používáte-li léky, poraďte se o vhodnosti opalování v soláriu se svým lékařem. Totéž platí u kožních onemocněních, alergiích, očních poruchách a operacích oční čočky.
 • O případné citlivosti na sluneční záření, používání léků, kožních onemocněních, alergiích eventuálně dalších skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit průběh opalování, informujte obsluhu.
 • Těhotenství není nemoc, tudíž Vám v návštěvě solária nebrání. Nicméně zvláště v pokročilém stadiu těhotenství opalování dobře zvažte, případně konzultujte se svým lékařem.
 • Opalování v době kojení rizikové není. Počítejte s větším nelíváním prsou vlivem tepla. Opalování není vhodné pro ženu, která již nějaké problémy má (např. zánět bradavek).
 • Opalování osob mladších 15 let je vyloučeno. Výjimečně je možné v doprovodu rodičů, a to po konzultaci s obsluhou solária.
 • V případě nevolnosti či zdravotních obtíží v průběhu nebo kdykoli po opalování toto oznamte obsluze. Lékárnička je k dispozici u obsluhy.
 • Nezapomínejte na hydrataci těla – ve studiu je možné zakoupit nápoje.
 • Neopalujte se ve stejný den na soláriu i na slunci.
 • Mezi jednotlivými návštěvami solária dodržujte pauzu alespoň 48 hodin.
 • Na solární lůžko uléhejte pomalu a opatrně, aby nedošlo k poškození akrylové desky. Ze stejného důvodu si před opalováním odložte šperky.
 • Skla obličejových výbojek mají velmi vysokou teplotu, nedotýkejte se jich.

 

 1. OVLÁDÁNÍ SOLÁRNÍCH LŮŽEK A SOLÁRNÍCH SPRCH
 • Solárium uvádí do provozu obsluha ihned po zaplacení, případně ihned po uvolnění kabinky po předchozím zákazníkovi. Od této doby se solárium spustí automaticky po 5 minutách (případně si ho zákazník spustí dříve sám). Přiklápění a odklápění horního dílu solárního lůžka provádí zákazník mechanicky (tahem, resp. tlakem rukou).
 • Funkci jednotlivých ovládacích prvků solária Vám vysvětlí obsluha na požádání. Toto samozřejmě neplatí pouze pro první návštěvu.

 

 1. HYGIENA
 • Dezinfekci solárních lůžek a solárních sprch provádí obsluha po každém použití. Je používána dezinfekce speciálně určená k tomuto účelu. Atest je k nahlédnutí u obsluhy.
 • Úklid studia probíhá dle vlastních standardů a jsou používány neagresivní látky s antibakteriálním účinkem.
 • V pravidelných intervalech určených výrobcem probíhá čištění strojů od prachu a výměna vzduchových filtrů.

 

 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
 • Solární studio je provozováno na základě Živnostenského listu a speciálního kurzu pro provozování solárií – k nahlédnutí u obsluhy.
 • Dbáme na to, aby výměna opalovacích lamp proběhla vždy před uplynutím doby určené výrobcem. O množství provozních hodin lamp jednotlivých strojů se můžete kdykoli přesvědčit u obsluhy – monitorováno softwarově.
 • V prostorách studia platí zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů.
 • Je zakázáno opalovat se pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.