PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRNÍHO STUDIA

 1. POPRVÉ V SOLÁRNÍM STUDIU
 2. BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
 3. OVLÁDÁNÍ SOLÁRNÍCH LŮŽEK A SOLÁRNÍCH SPRCH
 4. HYGIENA
 5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
 1. POPRVÉ V SOLÁRNÍM STUDIU
 • Jste-li v solárním studiu poprvé, oznamte to obsluze. Obsluha Vám dá veškeré potřebné informace. Neostýchejte se zeptat na cokoli, obsluha studia je odborně proškolena a je tu pro Vás.
 1. BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ
 • Požádejte obsluhu, aby Vás seznámila s typy solárií a doporučenými opalovacími časy s ohledem na typ Vaší pleti. Pokud budete potřebovat jakoukoli informaci ohledně opalování, obraťte se s důvěrou na obsluhu.
 • Nechte si doporučit vhodný opalovací krém s ohledem na typ Vaší pleti – pokožku je před i po opalování vhodné hydratovat. Kosmetika pro opalování na slunci je pro opalování v soláriu nevhodná.
 • Před opalováním se odličte – lépe se opálíte.
 • Používáte-li dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, před opalováním je odložte.
 • Při opalování vždy používejte ochranné brýle, jsou k dispozici v každé kabince. Můžete si u obsluhy zakoupit brýle vlastní – z hygienických důvodů doporučujeme.
 • Používáte antibiotika? Pokud ano, odložte návštěvu solária. Používáte-li léky, poraďte se o vhodnosti opalování v soláriu se svým lékařem. Totéž platí u kožních onemocněních, alergiích, očních poruchách a operacích oční čočky.
 • O případné citlivosti na sluneční záření, používání léků, kožních onemocněních, alergiích eventuálně dalších skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit průběh opalování, informujte obsluhu.
 • Těhotenství není nemoc, tudíž Vám v návštěvě solária nebrání. Nicméně zvláště v pokročilém stadiu těhotenství opalování dobře zvažte, případně konzultujte se svým lékařem.
 • Opalování v době kojení rizikové není. Počítejte s větším nelíváním prsou vlivem tepla. Opalování není vhodné pro ženu, která již nějaké problémy má (např. zánět bradavek).
 • Opalování osob mladších 15 let je vyloučeno. Výjimečně je možné v doprovodu rodičů, a to po konzultaci s obsluhou solária.
 • V případě nevolnosti či zdravotních obtíží v průběhu nebo kdykoli po opalování toto oznamte obsluze. Lékárnička je k dispozici u obsluhy.
 • Nezapomínejte na hydrataci těla – ve studiu je možné zakoupit nápoje.
 • Neopalujte se ve stejný den na soláriu i na slunci.
 • Mezi jednotlivými návštěvami solária dodržujte pauzu alespoň 48 hodin.
 • Na solární lůžko uléhejte pomalu a opatrně, aby nedošlo k poškození akrylové desky. Ze stejného důvodu si před opalováním odložte šperky.
 • Skla obličejových výbojek mají velmi vysokou teplotu, nedotýkejte se jich.
 1. OVLÁDÁNÍ SOLÁRNÍCH LŮŽEK A SOLÁRNÍCH SPRCH
 • Solárium uvádí do provozu obsluha ihned po zaplacení, případně ihned po uvolnění kabinky po předchozím zákazníkovi. Od této doby se solárium spustí automaticky po 5 minutách (případně si ho zákazník spustí dříve sám). Přiklápění a odklápění horního dílu solárního lůžka provádí zákazník mechanicky (tahem, resp. tlakem rukou).
 • Funkci jednotlivých ovládacích prvků solária Vám vysvětlí obsluha na požádání. Toto samozřejmě neplatí pouze pro první návštěvu.
 1. HYGIENA
 • Dezinfekci solárních lůžek a solárních sprch provádí obsluha po každém použití. Je používána dezinfekce speciálně určená k tomuto účelu. Atest je k nahlédnutí u obsluhy.
 • Úklid studia probíhá dle vlastních standardů a jsou používány neagresivní látky s antibakteriálním účinkem.
 • V pravidelných intervalech určených výrobcem probíhá čištění strojů od prachu a výměna vzduchových filtrů.
 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
 • Solární studio je provozováno na základě Živnostenského listu a speciálního kurzu pro provozování solárií – k nahlédnutí u obsluhy.
 • Dbáme na to, aby výměna opalovacích lamp proběhla vždy před uplynutím doby určené výrobcem. O množství provozních hodin lamp jednotlivých strojů se můžete kdykoli přesvědčit u obsluhy – monitorováno softwarově.
 • V prostorách studia platí zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů.
 • Je zakázáno opalovat se pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

EU norma

Komise EU zveřejnila pro solária maximální limit intenzity ozáření. Ten v prosinci roku 2006 doporučila pracovní skupina LVD ADCO Group, která je za tyto a podobné směrnice zodpovědná. Proto se v budoucnu bude striktně uplatňovat maximální limit intenzity záření v hodnotě 0,3 W/m2. Toto omezení maximální síly záření způsobujícího zarudnutí kůže (erytém) na hodnotu 0,3 W/m2 se stává od léta roku 2007 normou platnou v celé EU.

Co si máme představit pod hodnotou 0,3 W/m2?

Hodnota záření, která je vyjádřená 0,3 W/m2 představuje tzv. referenční intenzitu vyzařování slunce. Slunce intenzitou 0,3 W/m2 vyzařuje energii v pravé poledne na rovníku na hladině moře při bezmračné obloze. Zjednodušeně lze říci, že tato norma EU je v podstatě rozumná. Omezuje opalovací výkon solárií na maximálně možnou hodnotu UV záření, která může být na maximálně takové úrovni, která odpovídá opalování venku v přírodě na přímém slunci.

Nutno si uvědomit, že péče o opálenou pokožku není jednorázovou záležitostí. Mezi často opomíjené skutečnosti proto patří i používání vhodné solární kosmetiky (nikoliv tedy kosmetiky určené k opalování na slunci). Stejně tak, jako rostou nehty, vlasy či vousy, tak i opálená pokožka nemůže být na věky. Proto je potřeba dle typu a výkonu solária a rovněž fototypu pokožky návštěvy dle potřeby opakovat.

Není nutné se obávat, že se v soláriu, které je provozované podle normy EU, neopálíte. Solária i podle standardu normy EU opalují úplně stejně, jak tomu bylo předtím. Doporučené opalovací časy se však prodlužují. V období před účinností nové normy EU byl průměr doby opalování v soláriích průměrně 12 minut. Po účinnosti této normy se průměrná opalovací doba v soláriích mírně prodlouží, a to na 15 až 18 minut.

Tisková zpráva

Sluneční záření nás chrání – nejen díky vitaminu D

UV paprsky působí na imunitní systém mnohem více než „sluneční vitamin“.

Veldhoven, 25. dubna 2012 (SRF) Slunce má po mnoha stránkách značný vliv na naše zdraví. Velký podíl na tom má vitamin D, takzvaný sluneční vitamin, který je prospěšný v tom, že reguluje imunitní systém a chrání nás proti autoimunitním onemocněním jako je cukrovka, roztroušená skleróza a bakteriální a virové infekce. Jak nyní dokázali australští výzkumníci, i v tomto případě však slunce není zcela vždy odkázáno na „zprostředkovatelské služby“ vitaminu D.

Vědecký tým ve své studii zkoumal, do jaké míry imunoregulační účinky UV záření fungují výhradně díky tvorbě „slunečního vitamínu“ v pokožce. Porovnali výsledky studií zaměřených na účinky vitaminu D se studiemi věnovanými expozici slunci nebo UV záření a zjistili, že UV záření imunitní systém ovlivňuje mnohem více než „sluneční vitamín“.

„Aby imunitní systém plně využil účinků UV záření, musíme pravidelně, avšak nepříliš intenzivně pobývat na slunci nebo chodit do solária,“ vysvětluje Ad Brand ze Sunlight Research Forum (SRF). Jak dodal, podle nejnovějšího výzkumu se ukazuje, že přístup, kdy se co nejvíce vyhýbáme slunečnímu záření a uspokojujeme potřebu vitaminu D pomocí doplňků stravy, není vhodný.

Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v Nizozemsku. Jejím cílem je zprostředkovat široké veřejnosti nejnovější lékařské a vědecké poznatky o dopadech mírného vystavení lidského těla ultrafialovému záření.

Zdroj:

Prue H. Hart, Shelley Gorman, John J. Finlay-Jones: “Modulation of the immune system by UV irradiance: more than just the effects of vitamin D?” v: Nature Reviews Immunology 11, 584 (2011)

Kontakt pro média:

Ad Brand

Sunlight Research Forum (SRF)
Tel.: +31 (0)651 358 180

info@sunlightresearchforum.eu

www.sunlightresearchforum.eu

Proces opalování

Co je sluneční záření?

Řečeno zcela jednoduše, sluneční záření se skládá z tří typů paprsků o rozdílné vlnové délce. Kromě viditelného světla jsou to infračervené paprsky (také IR z anglického infrared), které vnímáme jako teplo, a ultrafialové paprsky (UV) způsobující opálení. UV záření se dále dělí na typy UVA, UVB a UVC. Pro nás je však důležité pouze UVA a UVB záření, protože nebezpečné UVC záření naštěstí pohlcuje zemská atmosféra, a na nás tedy nijak nepůsobí.

Jak vzniká opálení?

Krátce: opálení není nic jiného než automatická ochrana pokožky před slunečním zářením. Působením UVB paprsků vzniká ve spodní vrstvě pokožky pigment melanin, který se pak pomalu dostává na povrch těla. Tvorba pigmentu se spouští už při poměrně nízké dávce UVB záření. Při pronikání na povrch pokožky melanin tmavne vlivem UVA paprsků a kyslíku přiváděného krví. Pokožka tak získá nejen pěkné opálení, ale také přirozenou ochranu před škodlivým působením příliš silného UV záření. Správným dávkováním opalování je takto možné dosáhnout až ochranného faktoru 10.

Další prostředek přirozené ochrany pokožky před UV zářením představuje takzvaná „sluneční mozolnatost“. Opět vlivem UVB paprsků dochází k zesílení pokožky, což může zvýšit ochranný faktor až o čtyři stupně. Tomuto jevu se tedy říká sluneční mozolnatost.

Tajemství dokonale opálené pokožky

Tajemství dokonale opálené pokožky tedy spočívá v ideální kombinaci UVA a UVB záření. V přirozeném slunečním světle však jejich síla a složení závisí na mnoha vnějších faktorech. Například na tom, jaká je denní a roční doba, na stupni zeměpisné šířky, kde se nacházíte, na míře znečištění ovzduší nebo na tom, jak se paprsky odrážejí od vody nebo sněhu. Naproti tomu v kvalitních soláriích je poměr UVA a UVB záření vždy dokonale vyvážený a zajišťuje tak optimální opálení. A protože toto šetrné opálení představuje pro pokožku přirozenou ochranu, je pobyt v soláriu vhodnou přípravou před dovolenou v slunných oblastech nebo na horách.