Read More Read More

Komise EU zveřejnila pro solária maximální limit intenzity ozáření. Ten v prosinci roku 2006 doporučila pracovní skupina LVD ADCO Group, která je za tyto a podobné směrnice zodpovědná. Proto  se v budoucnu bude striktně uplatňovat maximální limit intenzity záření v hodnotě 0,3 W/m2. Toto omezení maximální síly záření způsobujícího zarudnutí kůže (erytém) na hodnotu 0,3 W/m2 se stává od léta roku 2007 normou platnou v celé EU.

Co si máme představit pod hodnotou  0,3 W/m2?

Hodnota záření, která je vyjádřená 0,3 W/m2 představuje tzv. referenční intenzitu vyzařování slunce. Slunce intenzitou 0,3 W/m2 vyzařuje energii v pravé poledne na rovníku na hladině moře při bezmračné obloze. Zjednodušeně lze říci, že tato norma EU je v podstatě rozumná. Omezuje opalovací výkon solárií na maximálně možnou hodnotu UV záření, která může být na maximálně takové úrovni, která odpovídá opalování venku v přírodě na přímém slunci.

Nutno si uvědomit, že péče o opálenou pokožku není jednorázovou záležitostí. Mezi často opomíjené skutečnosti proto patří i používání vhodné solární kosmetiky (nikoliv tedy kosmetiky určené k opalování na slunci). Stejně tak, jako rostou nehty, vlasy či vousy, tak i opálená pokožka nemůže být na věky. Proto je potřeba dle typu a výkonu solária a rovněž fototypu pokožky návštěvy dle potřeby opakovat.

Není nutné se obávat, že se v soláriu, které je provozované podle normy EU, neopálíte. Solária i podle standardu normy EU opalují úplně stejně, jak tomu bylo předtím. Doporučené opalovací časy se však prodlužují. V období před účinností nové normy EU byl průměr doby opalování v soláriích průměrně 12 minut. Po účinnosti této normy se průměrná opalovací doba v soláriích mírně prodlouží, a to na 15 až 18 minut.